Το ktimatologio-rethymnou.gr χρησιμοποιεί cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την λειτουργία κάποιων υπηρεσιών του. Αποδέχομαι | Μάθετε περισσότερα
Κτηματολόγιο Ρεθύμνου logo

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης (που υποβάλλεται είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά), εφόσον επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τυχόν διορθώσεις ή να καταθέσετε συμπληρωματικά στοιχεία, ή για  χορήγηση βεβαιώσεων ή αντιγράφων, απαιτείται η κατάθεση αντίστοιχης  αίτησης στο γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού. Ειδικότερα:

  • Διόρθωση στοιχείων της δήλωσης 

Εφόσον επιθυμείτε τη διόρθωση στοιχείων της δήλωσής σας μπορείτε να υποβάλετε στο Γραφείο Κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού  Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης , στην οποία θα επισυνάψετε υπογεγραμμένο έντυπο δήλωσης με συμπληρωμένα μόνο τα πεδία που πρέπει να διορθωθούν. 

  • Διόρθωση στοιχείων επικοινωνίας 

Ελέγξτε αν ισχύουν σήμερα τα στοιχεία επικοινωνίας που διαθέτουμε.

Με τη συμμετοχή σας στη διαδικασία «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» εξασφαλίζετε την άμεση επικοινωνία του Κτηματολογίου μαζί σας για κάθε θέμα που αφορά την ιδιοκτησία σας.

Επιλέγοντας την ηλεκτρονική υπηρεσία «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, μπορείτε να συμπληρώσετε ή να αλλάξετε την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τα τηλέφωνα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 

Προσοχή, δεν είναι δυνατή η αλλαγή ονόματος, πατρώνυμου κλπ.

 

  • Εκκρεμότητα στο φάκελο της δήλωσης ή μη μεταγεγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο συμβόλαιο 

 

Εάν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για ακίνητο που δεν είχατε μεταγράψει στο Υποθηκοφυλακείο, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταγραφής, μπορείτε να υποβάλετε  Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων στο Γραφείο Κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού, στην οποία θα επισυνάψετε το πιστοποιητικό μεταγραφής.  

Εάν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για ακίνητο από κληρονομιά και η πράξη  αποδοχής κληρονομιάς υπεγράφη μετά την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας, μπορείτε να υποβάλετε  Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων στο Γραφείο Κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού, στην οποία θα επισυνάψετε την αποδοχή κληρονομιάς και το πιστοποιητικό μεταγραφής της.

  •  Χορήγηση  αντιγράφων

 Το γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού χορηγεί αντίγραφα των εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο κτηματογράφησης σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τη λήψη τους, κατόπιν υποβολής Αίτησης Χορήγησης Αντιγράφων. Τα αντίγραφα αυτά χορηγούνται κατά κανόνα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης.

  •  Χορήγηση  Βεβαίωσης  υποβολής δήλωσης

Για την χορήγηση βεβαίωσης υποβολής δήλωσης, μπορείτε να υποβάλλεται Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού η οποία χορηγείται αυθημερόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης είναι  η προηγούμενη υποβολή δήλωσης του Ν.2308/95 και  η εξόφληση του παγίου τέλους κτηματογράφησης.

 

 

Τα παραπάνω έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα και στα Γραφεία Κτηματογράφησης.

Περιοχές
κτηματογράφησης

Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995 (φυσικά πρόσωπα)

Δ2- Έντυπο Δήλωσης του Ν.2308/1995  (νομικά πρόσωπα)

Τα ανωτέρω έντυπα δεν χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσης παρά μόνο για ψηφιακή συμπλήρωση και επιτόπια κατάθεση στο Γραφείο Κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού.

 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

 Έντυπα Αιτήσεων μετά την υποβολή δήλωσης

Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων (72.83 KB)

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης (72.02 KB)

Αίτηση Κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων (71.49 KB)

Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης (71.62 KB)

 

 

Copyright © 2024 Κτηματολόγιο Ρεθύμνου | Webhosting and developing by Aspx.gr